شما به آن چیزی می رسید که به آن باور دارید. جایگاهی که امروز دارید، ریشه در باوری دارد که داشته اید. اپرا وینفری

درباره ما

Untitled-1                           
هر آغازی از خداست و با خدا، و برای خدا هر آغازی آسان است؛ در آن حیطه که پای آدمیان در میان است، هر آغازی دشوار است و آنجا که سخن از آغاز فعالیت فرهنگی و اجتماعی در میان باشد، این دشواری دوچندان. پزشک شهر، آغاز نوعی تلاش برای ایجاد و گسترش شیوه ای از بینش و همیاری فرهنگی و علمی و کوشش در مسیر برکشیدن بینش و روحیه همکاری در گستره جامعه پزشکی کشور است. اما از آنجا که پای فرهنگ و همکاری در این عرصه می آید دشواری آغاز بسی سخت تر از همیشه پیش روی آدمی نمودار می شود. ما را نه از دشواری راه هراسی هست و نه از دشواری هایی که همیشه در ادامه هر راه بزرگ پیش روی آدمی جلوه گر می شوند، چون آنچه انجام می دهیم حاصل نیازی اساسی و نتیجه تکلیفی گریز ناپذیر است. پزشک شهر بر مبنای این تفکر شکل گرفته است که جامعه پزشکی کشور در مجموع خانواده ای واحد به شمار می رود و این خانواده را نهادی رسانه ای مورد نیاز است، که در تفکر و عمل همه اعضاء خانواده را یکسان برای حضور و حیات در شمار آورد. بنابراین پزشک شهر خود را مکانی برای عرضه تفکرات فرهیختگان همه رشته های پزشکی، محلی برای مطرح شدن آلام و رنج های تمامی اعضاء جامعه بزرگ پزشکی کشور و نیز همچون چتری گشوده بر سر تمامی مردمان حاضر در این جامعه به شمار می آورد. شکل گیری پزشک شهر اگرچه نتیجه اهتمام بخشی از جامعه پزشکی کشور است، اما این نشریه تنها صدای متخصصان نیست، تنها صدای دست اندرکاران جامعه محترم جراحی کشور نیست، تنها بازگوگر خواست ها و تفکرات بیمارستانها و دیگر گروه های این جامعه مهم نیست، بلکه صدای همه آنهاست و جایگاه تمامی آنان. کوتاه سخن این که همگی عزیزان از تمامی گروه های پزشکی کشور را برای همکاری به گرمی می فشاریم و حضورشان را در رسانه ای که از آن آنان است و اطلاع رسانی برای اقشار جامعه محترم و مبارک می دانیم. به این امید که خدا همان گونه که انگیزه آغاز چنین کاری را در ما برانگیخته است برای ادامه ی آن و به فرجام رسیدنش نیز یاری گر ما باشد. 

                                                                                            زهرا رجب پور
                                                                                                سر دبیر 
 
cheap moncler jackets cheap ray bans michael kors outlet uk longchamp outlet