جراح دست

فوق تخصص جراح دست در شیراز
فوق تخصص جراح دست در شیراز به همراه آدرس و شماره تماس

فوق تخصص جراح دست در شیراز تمامی نواقص مادرزاتی، ژنتیکی و حوادث مختلفی که ممکن است به دست آسیب برساند توسط فوق تخصص جراح دست قابل درمان می باشد اکثر درمان ها توسط این پزشک با جراحی انجام خواهد شد و از آنجایی که هر نوع جراحی ممکن است با عوارض همراه باشد برای به […]

2 سال قبل مطالعه
پزشکان آماده نوبت دهی آنلاین
مشاهده همه