شنوایی سنجی

شنوایی سنجی در شیراز
شنوایی سنجی در شیراز | فروش سمعک در شیراز

بهترین دکتر شنوایی سنجی در شیراز به ارزیایی شنوایی افراد در سنین مختلف به وسیله دستگاه های مخصوص شنوایی سنجی گفته می شود، از آنجایی که شنوایی یکی از اصلی ترین حواس پجگانه هر انسانی می باشد برای تشخیص میزان کم شنوایی باید به کلینیک و مراکز معتبر در این زمینه مراجعه کرد از این […]

2 سال قبل مطالعه
پزشکان آماده نوبت دهی آنلاین
مشاهده همه