طب سوزنی

مرکز طب سوزنی در شیراز
بهترین دکتر طب سوزنی در شیراز

کلینیک طب سوزنی در شیراز طب سوزنی تکنیک جدید نمی باشد بلکه از حدود 2000 سال پیش کاربرد داشته است و از آن برای درمان بسیاری از دردهای آزاردهنده استفاده می شود اما برای جلوگیری از آسیب و درمان قطعی باید به پزشک طب سوزنی دارای تجربه و مهارت مراجعه کرد. از این رو ما […]

3 سال قبل مطالعه